Kaarten bestellen voor activiteiten van de CazemierBoerderij (Ticketshop)

Zondag 19 maart, 14:30 uur Optreden door Jan Henk de Groot De bekende Groninger streektaalzanger met eigen liedjesEntree: € 15,00 (incl. kop koffie/thee) Zaterdag 13 mei, 13:00-18:00 uur Busexcursie naar Oost-Groningen Een vaartocht over het Oldambtmeer bij Blauwestad en een rondleiding door de boerderij Hermans Dijkstra in MidwoldaDeelname: € 50,00 (incl. bus en boot,

Lees meer...

De wekelijkse buurthuiskamer in de CazemierBoerderij

Vrijdag, 28 oktober is in de CazemierBoerderij de buurthuiskamer begonnen. Een activiteit die bedoeld is om elkaar in een leuke omgeving te ontmoeten. Mensen vinden elkaar tijdens een goed gesprek, het doen van spelletjes: rummikub, sjoelen en tafeltennis. Met een mooie club vrijwilligers die de boel draaiende houden. Vanaf januari

Lees meer...

Contact

  • 0594-512448
  • info@cazemierboerderij.nl
  • CazemierBoerderij
    Hoofdstraat 27
    9356 AT Tolbert

Openingstijden Museum

Het museum is geopend vanaf 14  januari 2023 op zaterdagmiddagen van 13:30 uur tot 17:00 uur.

Entree €3,50 (pinnen is niet mogelijk).
Kinderen t/m 12 jaar gratis.
Museumjaarkaart niet geldig.

Groepen: gehele jaar op afspraak
Mail: info@fredewalda.nl
Tel: 0594-513110

Ontmoeting

De CazemierBoerderij staat op een centrale plek in het dorp Tolbert en wil graag een centrum van ontmoeting zijn. Niet alleen Tolberters, maar iedereen is van harte welkom in het monumentale pand. De verschillende zalen en ruimtes bieden veel gebruiksmogelijkheden: van buurthuiscentrum of dorpshuisachtige activiteiten tot zakelijke en feestelijke bijeenkomsten. De intieme historische omgeving werkt sfeerverhogend. Met enige regelmaat organiseert de CazemierBoerderij voorstellingen, lezingen, exposities en dergelijke, om die ontmoetingen te stimuleren.

Historie

De CazemierBoerderij heeft een rijke geschiedenis. Bij de restauratie van het Rijksmonument zijn de historische elementen van het markante gebouw bewaard gebleven. Tegelijkertijd is het voorhuis een verzamelplaats voor de geschiedenis van het dorp Tolbert en omgeving.

Een unieke dorpsmaquette geeft het dorp anno 1925 weer, en leven en werken in Tolbert worden verwoord in tekst en beeld. In het archief en in computerbestanden vindt u voorwerpen, filmpjes, beschrijvingen en documenten die een prachtig beeld geven van het meer dan 1000 jaar bestaande dorp. De Stichting Oudheidkamer Fredewalda is voor dit museumgedeelte verantwoordelijk.

Ontdek De Maquette

IMG_3028_822

Verken de Hoofdstraat, Mensumaweg, Zuiderweg, en de Holm. Bekijk ook de foto’s uit ons archief.

CazemierBoerderij

De boerderij is ongeveer 400 jaar oud. Uit jaarringonderzoek blijkt dat drie eikenhouten gebinten dateren uit 1607. Heel bijzonder is, dat twee staanders aan de bovenkant een vorkconstructie hebben. De boerderij is het vroegste voorbeeld van de bouw van een zogenaamde Friese schuur in de provincie Groningen.

Op basis van de oudst bekende tekening (ca. 1830) wordt verondersteld dat de schuur vier gebinten lang was. Er stond toen een kop-romp boerderij.

In 1875 voerden Gerrit en Gepke Cazemier een grote verbouwing uit, waarbij het oude woongedeelte werd gesloopt en de schuur werd doorgetrokken. Zo ontstond een boerderij van het Oldambtster (Oost-Groninger) type, ogenschijnlijk symmetrisch gebouwd. In het midden een entree met links en rechts twee vensters, maar toch ligt het voorhuis niet precies in het midden.

Een aantal 18-de eeuwse onderdelen werd hergebruikt: in de linker “mooie koamer” de zolderbalken, de bedsteewand, de tegeltableaus en waarschijnlijk de schouw.
In de 20-ste eeuw vonden er kleine aanpassingen plaats, die echter het authentieke karakter niet hebben aangetast.

foto: Harm Bellinga