AANGEBODEN: KERKELIJKE ZANGSTUKKEN

Uit de ‘nalatenschap’ van het al lang opgeheven Tolberter koor Excelsior bezit de Oudheidkamer een ‘portefeuille’ die aan de ‘directeur’ toebehoorde. Dat was Willem van Dellen uit Niebert, die diverse zangkoren in de omgeving dirigeerde (en overdag timmerman was in het bedrijf van Harke Meek). Er zitten ongeveer dertig verschillende kerkelijke liederen in, vrijwel allemaal voor vierstemmig koor.

Er zitten – op de naam van een enkel koorlid na – geen verwijzingen naar dirigent of Excelsior in, zodat de kartonnen map met inhoud voor Fredewalda geen historische of emotionele waarde heeft.
Iemand die er belangstelling voor heeft mag zich melden bij Jur Engels, e-mail jur.engels@planet.nl of telefoon 0594-51 68 34.