BIE DE SCHEERBOAS

Wat wás het een mooie Donateursmiddag!
Buiten waaide een koude wind en het regende. Maar binnen was het warm en gezellig.
Centraal deze middag stond het fraaie kappersmeubel van Gerrit Heuker, het eerste item in de collectie van Fredewalda. Het reisverhaal van het meubel begint in Vierverlaten rond 1900 waar Hendrikus Boerma een scheerwinkel annex café dreef.

Door omstandigheden verhuisde de kast met spiegels en stoelen naar een kamer in Hoofdstraat 1 in Tolbert, waar vader en zoon Jonny Boerma opnieuw het kappersvak beoefenden. Dat ging zo goed dat ze het aandurfden om in Zuiderweg 5 te Tolbert weer een goedlopende zaak op te bouwen, opnieuw met een café.

Verschillende kappersknechten passeerden de revue, waarvan één, Gerrit Heuker, de zaak overnam en het kappersmeubel verhuisde naar Hoofdstraat 59. Daar heeft het 40 jaar gestaan. In 1993 hing Gerrit Heuker de schaar aan de wilgen. Hij was 50 jaar kapper geweest.

In Tolbert was een groepje geformeerd dat zich bezorgd maakte om het cultuur-historisch erfgoed van het dorp. Het fraaie meubel van kapper Heuker mocht het dorp niet uit en Louwe Mulder heeft het toen gekocht. Na verschillende verhuizingen, van de opslag bij Smilda Verhuizingen tot de Postwagen, heeft het kappersmeubel met alle attributen die daarbij horen, rust gevonden in de CazemierBoerderij.

© Harm Bellinga Arte de Norte

Onder de ruim 100 aanwezigen was de familie Heuker eregast. Drie broers Heuker traden ook op in de prachtige film die Tjerk Bekius maakte over de kappers die destijds in Tolbert opereerden.

De drie dochters van kapper Wagenaar introduceerden behalve de gebroeders Heuker, tevens Anna van der Scheer-Hovinga (91) en Reina Boerma (81). Allen vertelden hoe zij als kind het kappersvak van hun vader hadden beleefd.

Henny van der Laan

Henny van der Laan, verhalenverteller bij ‘Mien Westerkwartier’ deelde haar ervaringen met de kapper in deze tijd op hilarische wijze. Piet de Vries, verhalenverteller van hetzelfde collectief, liet Klein Rieksie herleven.

Louwe Mulder en Piet de Vries

Voor het muzikale deel van het programma zorgden Joke Hazenberg en dochter Resa met gevoelige liedjes in het Westerkwartiers en meezingers. De stemming zat er goed in!

De kracht van zo’n programma is dat het ‘dicht bij huis’ en herkenbaar is. De middag had een hoog reüniegehalte.

Een van de bezoekers deze middag was Harry Perton, historicus en tot zijn pensionering werkzaam bij de Groninger Archieven. Op zijn website heeft hij een verslag geschreven over ‘Bie de scheerboas’. Te zien zijn mooie foto’s van antieke kappersattributen die bij de kapperszaak horen. Wat te denken van het martelwerktuig voor het zetten van permanent? Klik daarvoor op deze link. Doen!