Buurthuiskamer van start

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Op vrijdag 28 oktober 2022 wordt in de CazemierBoerderij een Buurthuiskamer geopend. Dit is een inloop voor zelfstandig wonende inwoners – jong en oud – uit Tolbert en omgeving.

Mensen ontmoeten elkaar en ondernemen samen tussen 10:00 tot 12:00 uur verschillende activiteiten. Het zijn vooral huiselijke en sociale activiteiten zoals samen koffiedrinken en met elkaar praten, maar er kunnen ook spelletjes worden gespeeld of creatieve activiteiten ondernomen. Het is vooral een heel sociaal gebeuren met een vrije, laagdrempelige inloop. Voorlopig is de huiskamer om de veertien dagen open.

Het is uiteraard mogelijk om eerst een keer te komen kijken en de sfeer te proeven. Deelnemers bepalen altijd zelf of de Buurthuiskamer bij hen past. Als er belangstelling voor is, is het mogelijk om informatiebijeenkomsten te houden over allerlei actuele en interessante onderwerpen. Dit wordt samen met de deelnemers bekeken.

De bezoeker betaalt voorlopig alleen voor koffie of thee en overige consumpties. De eerste keer worden deze door de CazemierBoerderij aangeboden.

De Buurthuiskamer wordt in het begin begeleid door vrijwilligers, met ondersteuning van de gemeente Westerkwartier en Sociaal Werk De Schans Leek. Zij draaien de groep en zijn aanspreekbaar als praatpaal. Het is de bedoeling dat deelnemers dit op enig moment zelf gaan doen. Mensen die als vrijwilliger aan de slag willen gaan, kunnen zich melden bij Bé Bosman, e-mail: bebosman@home.nl

Buurthuiskamer in de CazemierBoerderij is op de volgende vrijdagen van 10:00 tot 12:00 uur:
28 oktober, 11 en 25 november, 9 en 23 december
.
.Alleen consumpties betalen (koffie gratis op 28-10)