CazemierBoerderij Zoekt Communicatiemiddelen Uit Tweede Wereldoorlog

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

VOORLOPIG AFGELAST I.V.M. DE CORONA MAATREGELEN

In de museumruimtes van de CazemierBoerderij in Tolbert wordt op 25 april een expositie geopend met communicatiemiddelen uit de Tweede Wereldoorlog. Er wordt aandacht besteed aan de legale en illegale middelen die mensen gebruikten om met elkaar in contact te blijven en informatie uit te wisselen. Zo wordt aandacht besteed aan de postvoorziening, berichtgeving via de radio en het verspreiden van pamfletten en (illegaal) drukwerk. Maar er verschenen ook nog steeds dagbladen en tijdschriften, al dan niet gecensureerd.

Voor deze tentoonstelling wordt nog gezocht naar een radio uit die periode en ook persoonlijke brieven of andere communicatiemiddelen. Originele brieven of foto’s kunnen gekopieerd of gescand worden tentoongesteld. De voorkeur gaat uit naar materialen die een link hebben met het dorp Tolbert.

Als u geschikte materialen heeft die geleend mogen worden, kunt u contact opnemen met Greet Atsma, telefoon 0594-513465.

Signal Corps Wireless Set No 19 Mk II
Signal Corps Wireless Set No 19 Mk II