Excursie per bus naar museum De Proefkolonie in Frederiksoord

Op zaterdag 18 mei 2024 wordt een excursie per bus georganiseerd naar het vernieuwde museum Proefkolonie in Frederiksoord.

De bus vertrekt om 13:00 uur vanaf de CazemierBoerderij, Hoofdstraat 27 in Tolbert.

Het museum is gewijd aan de historie van het bijzondere project van de Maatschappij van Weldadigheid. Mensen uit steden die in slechte woon- en werkomstandigheden leefden, werden naar de kolonie gebracht om daar te werk te worden gesteld. Onvruchtbare gronden werden ontgonnen. Sommige mensen ontgroeiden de situatie, anderen bleven voorgoed in kommervolle omstandigheden.

Om 13:00 uur vertrekt de bus naar Frederiksoord. Om 14:00 uur worden we ontvangen met koffie/thee en gebak en volgt een presentatie over het ontstaan van de Maatschappij van Weldadigheid. Vervolgens wordt het museum bezocht; dat gebeurt in etappes (twee bijzondere audio-visuele presentaties en daarna de vaste museumcollectie).

Na het bezoek wordt rond 16:00 uur onder leiding van een museumgids nog een rondrit door de omgeving gemaakt langs historische panden. De bus vertrekt daarna weer naar Tolbert.

Deelname kost € 50,00 per persoon (incl. busreis, entree, gids en consumptie). Opgeven kan via het ticketsysteem op de website www.cazemierboerderij.nl. Mocht de excursie bijvoorbeeld vanwege te weinig deelname niet doorgaan, dan wordt uw geld teruggestort.

Museum De Proefkolonie – Zie. Beleef. Verwonder.