Expositie Gerriet, kunstenaar in het Westerkwartier

In de CazemierBoerderij aan de Hoofdstraat 27 in Tolbert is van 3 september tot en met 26 november 2022 een tentoonstelling te zien, gewijd aan het leven en werk van Gerrit Postma. Deze kunstenaar, die in 1932 in Twijzelerheide werd geboren en in 2009 in Groningen over-leed, was in zijn beginjaren actief in het Westerkwartier. Na eerst enige tijd in Boerakker te hebben gewoond, betrok hij vervolgens een boerderijtje in Tolbert, dat de naam Dolersheem kreeg. Het werd een cultureel centrum, waar beeldende kunst, muziek en literatuur veelvul-dig op het programma stonden.

Postma, die zich bediende van de kunstenaarsnaam “Gerriet”, kreeg in een latere fase nationale en zelfs internationale bekendheid met zijn kleurrijke, expressieve abstracte schilderijen. Hij exposeerde in binnen- en verre buitenlanden (Tokyo, New York) en volbracht bijzondere projecten als het beschilderen van grote zeilen van boten en de onderkant van de Museumbrug in Groningen.

In het begin zocht hij nog erg naar een eigen vorm en beeldtaal. Zo werkte hij met met olie- en aquarelverf of houtskool, maar maakte ook etsen en zeefdrukken. In Leek en Tolbert zijn drie kunstwerken van hem te vinden in de openbare ruimte: de herplaatste ‘Bokspringers’ bij de rotonde Auwemalaan/Lindensteinlaan, ‘het Beest’ nabij De Schutse/Leeksterheem en een wandmozaïek op de sportzaal aan de Ewesheim. Een schildering op de kleedhokjes van het vroegere zwembad op Nienoord overleefde de tand des tijds niet. Voor de kantine van Voetbalvereniging Tolbert maakte hij een decorstuk, dat in het bezit is van Oudheidkamer Fredewalda en in de CazemierBoerderij wordt tentoongesteld. Toen de gemeente Leek in 1981 meedeed aan het televisieprogramma ‘Stedenspel’ ontwierp hij daarvoor het decor.

Al met al een zoekende, veelzijdig kunstenaar met mooie verhalen, die op allerlei manieren zijn kunst aan de man probeerde te brengen, soms in ruil voor een zelfgebreide trui of iemands hand- en spandiensten bij het maken van een schildering.

Na een oproep kwamen er tal van kunstwerken en beschilderde voorwerpen uit die vroege periode naar boven van particulieren, die hun werk in bruikleen willen afstaan voor deze expositie. Die is elke zaterdagmiddag tussen 13:30 en 17:00 uur (en op afspraak) te bezoeken.

Op zaterdagavond 29 oktober, daags voordat Gerriet 90 jaar zou zijn geworden, worden met een gevarieerd programma herinneringen aan zijn leven en werk opgehaald.

Voor een documentaire over Gerriet klik hier.