Expositie ‘Vort Peerd’ in voorbereiding

Hoewel de tentoonstelling met werk van 25 cursisten van Tieni Menninga nog blijft hangen tot en met 29 april, is de Activiteitencommissie al weer volop bezig met de daaropvolgende expositie.
In de zomermaanden wordt een tentoonstelling gewijd aan paarden in het Westerkwartier. Het gaat met name om de inzet van paarden in het boerenbedrijf. Maar nevenactiviteiten als ponyclubs, fokverenigingen, menwedstrijden etc. nemen we graag mee.

Heeft u mooie foto’s van paarden op de boerderij, verhalen of voorwerpen die we mogen gebruiken, of attributen in relatie tot verenigingen en clubs op dit terrein, neem dan zo spoedig mogelijk contact op met Jur Engels, telefoon 0594-51 68 34.
We nemen de spulletjes graag in bruikleen tussen half mei en eind augustus, of maken er kopieën of reproducties van voor de tentoonstelling. Ook werk van een professionele paardenfotograaf maakt onderdeel uit van het geheel.