Hoofd Menu

D

at is de uitkomst van het bouwhistorisch onderzoek dat in 2009 door Marcel Verkerk is uitgevoerd. Dankzij de zorgvuldige bewoning zijn de verbouwingen uit de afgelopen vier eeuwen nog goed af te lezen. Met behulp van jaarringonderzoek is de ouderdom van de oudste bouwfase achterhaald. Drie eikenhouten gebinten dateren uit 1607. Dat is heel oud. Eikenhouten staander, bijzonder is de vork-constructie aan de bovenkant. Zeldzaam is dat twee staanders aan de bovenkant een vork-constructie hebben. Het is zelfs het balkenvroegste voorbeeld van de bouw van een zogenaamde Friese schuur in de provincie Groningen. Daarmee is deze boerderij niet alleen belangrijk voor de geschiedenis van Tolbert, maar ook voor de ontwikkeling van de boerderijbouw in de provincie.

Hoe de boerderij er in die beginperiode uitzag is onduidelijk. Er zijn geen afbeeldingen van bekend. Op basis van de oudst bekende tekening, die van het eerste kadastraal minuutplan rond 1830, was de schuur waarschijnlijk vier gebinten lang. Er stond toen een kopromp boerderij. In 1875 voerden Gerrit en Gepke Cazemier een grote verbouwing uit. Het oude woongedeelte werd gesloopt werd doorgetrokken. Zo ontstond er een boerderij van het Oldambtster type, ogenschijnlijk symmetrisch gebouwd. In het midden een entree met links en rechts twee vensters. Toch ligt dit voorhuis niet precies in het midden; een aanwijzing dat er is aangesloten op een ouder bouwdeel. Ook werd de schuur naar achteren verlengd.

Een aantal 18e eeuwse onderdelen werd hergebruikt: in de linker kamer de zolderbalken, de bedsteewand, de tegeltableaus en vermoedelijk de schouw. Ook elders in het gebouw zijn hergebruikte bouwmaterialen aanwezig. Vermeldenswaardig zijn de kastdeurtjes in de melkenkamer met slotplaatjes die verrassend veel overeenkomen met slotplaatjes uit het Teylers museum in Haarlem (1784).

In de 20e eeuw vinden er kleine aanpassingen plaats. Met de verkoop aan de Stichting krijgt de boerderij een andere functie en wordt er een nieuw hoofdstuk aan de interessante bouwgeschiedenis toegevoegd. Tijdens de restauratie is bouwhistorisch vervolgonderzoek gewenst. Enerzijds om gevonden bouwsporen te documenteren en de bouwgeschiedenis aan te scherpen. Anderzijds om als klankbord te fungeren bij het nemen van belangrijke beslissingen tijdens het proces van restauratie en inrichting van deze waardevolle boerderij in Tolbert.

Bron: J.M. Verkerk, Bouwhistorische verkenning Hoofdstraat 27 Tolbert (Middelstum 2009)

Boerderij Tweets

Social Media

Like de CazemierBoerderij

Nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de activiteiten in de CazemierBoerderij.

Contact Dorpshuis

Openingstijden:

Op Afspraak

 

Informatie & Reserveringen

via onze Contact Pagina.

Of telefonisch op: 0594-512 448

Adres

Dorpshuis Tolbert
Hoofdstraat 27
9356AT  Tolbert

 

Contact Fredewalda

Openingstijden:

Zaterdag en zondag: 13:30 - 17:00 uur

van april t/m oktober

 

Entree: 3,00 euro

Kinderen t/m 12 jaar gratis

Gehele jaar groepen op afspraak: info@fredewalda.nl

 

U kunt ook contact opnemen via onze

Contact Pagina.

Of telefonisch op: 0594-513465

Adres

Hoofdstraat 27, 9356AT, Tolbert


BANKGEGEVENS:

Naam

:

St. Oudheidkamer Fredewalda

IBAN

:

NL77RABO0335180035

BIC

RABONL2U

 

© 2014  All images and content (C) the original authors.
@Consultancy All Rights Reserved.