Nog geen expositie in de CazemierBoerderij

Helaas laten de maatregelen ter bestrijding van het Corona-virus nog niet toe, dat we weer gasten mogen ontvangen. De expositie ‘Hier Radio Oranje’ over communicatie tijdens de Tweede Wereldoorlog wordt op een later tijdstip geopend.

De geplande dag voor donateurs op 15 mei kan helaas niet doorgaan.

Zodra de openstelling mogelijk is, laten we dat via de website, nieuwsbrief en persberichten weten.