Op de thee bij Fredewalda

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Oudheidkamer Fredewalda in Tolbert pakt de draad weer een beetje op en nodigt belangstellenden uit in de CazemierBoerderij aan de Hoofdstraat 27 voor een kopje thee.

Op de zaterdagmiddagen t/m 28 november kunt u kijken naar de expositie “Thee en Toebehoren”, met een uitstalling van bijzondere voorwerpen uit de theecultuur van Nederland, Japan en China. Zowel porseleinen als zilveren voorwerpen die met het maken en drinken van thee te maken hebben zijn in vitrines opgesteld. Ze zijn afkomstig uit de collectie van de Oudheidkamer zelf en van enkele particuliere bruikleengevers uit Tolbert. Er zijn een paar zeldzame objecten, waarvan maar enkele exemplaren bekend zijn en die grote museale waarde hebben. In de tentoonstelling is ook een bijzonder rouwservies en een aantal kinderserviesjes opgenomen, alsmede fraai geborduurde theemutsen.

Omdat de ruimte in het voorhuis van de CazemierBoerderij beperkt is, wordt aangeraden uw bezoek van tevoren aan te kondigen via het e-mailadres info@fredewalda.nl. U kunt daarbij kiezen uit het tijdslot van 13:30 uur, 14:45 uur en 16:00 uur.

Uiteraard is ook de bekende maquette van het dorp Tolbert anno 1925 te bezichtigen. De entree bedraagt slechts € 3,- per persoon, al wordt een hoger bedrag vanwege de huidige situatie op prijs gesteld. Donateurs van Fredewalda hebben gratis toegang.