Privacy Statement

 1. Het abonnement op de elektronische nieuwsbrief “Vrienden van de CazemierBoerderij” wordt verkregen via aanmelding op websites www.fredewalda.nl of www.cazemierboerderij.nl of door het donateurschap van Stichting Oudheidkamer Fredewalda.
 2. Na de ontvangst van een aanmeldingsmail wordt het abonnement via een link door de aanmelder bekrachtigd. Nieuwe donateurs worden na aanmelding geabonneerd. Zij hoeven zich niet apart als abonnee aan te melden.
 3. De abonnee kan het abonnement via de link onderin de nieuwsbrief terstond opzeggen.
 4. Het e-mailverzendprogramma bevat de opgegeven naam (voornaam of voorletters en achternaam) en het e-mailadres.
 5. Het e-mailprogramma houdt informatie m.b.t. het gebruik van het abonnement bij, waarmee de aangeboden informatie verbeterd kan worden.
 6. Het e-mailverzendprogramma en bijbehorende database is passwoord beveiligd.
 7. Zonder uitdrukkelijke toestemming van elk individuele abonnee worden geen persoonsgegevens beschikbaar gesteld aan personen of organisaties buiten de stichting Fredewalda.
 8. Privacygegevens van uitgeschreven abonnees worden binnen één jaar uit de gebruikte databank verwijderd, of terstond wanneer daarom verzocht wordt.
 9. Belanghebbenden kunnen via info@fredewalda.nl of redactie@cazemierboerderij.nl navragen welke persoonsgegevens van hem of haar geregistreerd zijn.
 10. Mocht er een datalek optreden, dan wordt dit binnen 72 uur gemeld aan de AP (Autoriteit Persoonsgegevens) en mogelijke gedupeerden.
 11. Vragen over dit statement of klachten voortvloeiend uit dit statement kunnen per e-mail gericht worden aan info@fredewalda.nlredactie@cazemierboerderij.nl of telefonisch bij één van de bestuursleden, vermeld op webpagina https://www.fredewalda.nl/organisatie/bestuur.
 12. We evalueren regelmatig ons privacystatement en kunnen van tijd tot tijd wijzigingen aanbrengen.